Zaawansowany moduł do ścian szkieletowych pozwala użytkownikowi na projektowanie wielowarstwowych paneli. Zautomatyzowane opcje związane z tworzeniem warstw paroizolacji, wiatroizolacji, łacenia , warstwą instalacyjną oraz okładziną zewnętrzną ścian, bardzo przyspieszają proces projektowania ścian szkieletowych. Użytkownik otrzymuje pełną dokumentację produkcyjną, wycenę oraz pliki do sterowania maszynami.

Sprawdzone w praktyce, różne rodzaje połączeń naroży ścian oraz rozwiązania konstrukcyjne oczepów, belek podoczepowych zostały zawarte w module, który szybko buduje ściany o określonej wysokości z podziałem do transportu. Automatyczne rozwiązania połączeń narożników ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych pomagają  zbudować skomplikowane układy warstw paneli ściennych. W opcjach można zdefiniować kolejność nachodzenia warstw, dylatacje oraz naddatki materiału do wykonywania połączeń.


 

Użytkownik programu ma możliwość budowania własnej lub modyfikowania istniejącej bazy materiałów, które tworzą warstwy ściany szkieletowej.
Do materiałów tych należą np. płyty OSB, płyty G-K, izolacje, paroizolacje, deski elewacyjne, obróbki itp. Materiały definiowane są z parametrami określającymi wymiary, cenę i ciężar, co ma wpływ na wyniki otrzymywane w module wyceny oraz zestawieniu materiałów. Ze zdefiniowanych materiałów można tworzyć i zapisywać dowolne kompozycje warstw budujących ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Pamir pomaga szybko przeanalizować wytrzymałość nadproży nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi. Reakcje z belek lub wiązarów, z każdej kombinacji obciążeń, przekazwane są automatycznie na nadproża i analizowany jest stan graniczny nośności, użytkowania i docisk nadproża do słupków, które stanową podporę.

Projektując warstwę poszycia ( OSB, MFP, GK ) możemy skorzystać z automatycznego rozmieszczenia płyt lub ręcznie rozmieścić płyty w wyznaczonym położeniu oraz kierunku. Otwory okienne wpływają na redukcje w płytach. W ustawieniach bazy materiałów ściennych użytkownik definiuje dodatkowe parametry np. wzór krawędzi płyty (krawędź prosta, pióro, wpust) oraz dylatacje.

Warstwa instalacyjna podobnie jak warstwa łacenia pod elewację może być stworzona automatycznie i następnie modyfikowana ręcznie. Możliwy jest poziomy lub pionowy układ łat. Między łatami można włączyć dowolną izolację. Dodatkowe opcje konfiguracji łat zapewniają więcej punktów do zamocowania płyt poszycia.

Paroizolacja i wiatroizolacja układana jest automatycznie bądź manualnie zgodnie z parametrami rolki, wprowadzonymi w ustawieniach materiałów oraz dodatkowymi ustawieniami zakładów.

Warstwa elewacyjna może zostać wykonana na kilka sposobów. Najczęściej spotykane to deska elewacyjna, panel elewacyjny lub tynk.
Deski elewacyjne mogą mieć różny przekrój, układ oraz dowolny kolor. Dostępna jest baza profili drewnianych, którą można wzbogacić o własne elementy.

Automatyzacja sposobu projektowania otworów okiennych oraz drzwiowych oszczędza czas konstruktora projektującego panel. Użytkownik ma do wyboru trzy typy otworów okiennych lub drzwiowych:
otwór prosty, z nadprożem pod oczepem oraz z nadprożem nad otworem. Każde z tych rozwiązań może zostać zmodyfikowane np. poprzez : zmianę ilości słupków wewnątrz otworu oraz ilości warstw
nadproża.

Rysunki produkcyjne zawierają oddzielne karty dla każdej warstwy ( szkieletu, poszycia, łacenia itd. ). Wszystkie elementy posiadają symbole, niezbędne do zidentyfikowania i ułożenia wyciętej płyty lub elementu izolacji. Na tych rysunkach można włączyć widoczność warstw znajdujących się powyżej lub poniżej układanych elementów.


Lista cięć płyt przedstawia  zwymiarowane i zoptymalizowane rysunki formatek płyt, izolacji lub paroizolacji, które są ponumerowane ( etykiety W1, W2 itp.). Można włączyć lub wyłączyć listę cięć płyt dla określonej warstwy.

Podział na piętra i stropy ułatwia projektowanie złożonych konstrukcji szkieletowych oraz porządkuje dokumentację montażową ze względu na poziomy. Konstruktor ma możliwość zarządzania
przekazywaniem obciążeń pomiędzy poziomami oraz zmiany widoków poszczególnych pięter.

Użytkownik programu Pamir może dodawać różnego rodzaju wzmocnienia w konstrukcji ściany szkieletowej. Mogą to być: stężenia ukośne, przewiązki, belka podoczepowa itp. Kazdy z tych elementów
ma wpływ na dokumentację produkcyjną np. listę cięć, powodując dodanie odpowiednich redukcji w elementach. Lista cięć może zostać wysłana na piłę w pliku CNC.

Zautomatyzowany moduł wyceny wylicza, na podstawie wcześniej wprowadzonych cen, koszt produkcji ścian szkieletowych z uwzględnieniem czasu montażu każdej warstwy. W czasie projektowania, konstruktor może śledzić na bieżąco koszty oraz ciężar ściany. Podsumowanie  zawiera również powierzchnię ścian, otworów okiennych i drzwiowych.