Moduł  konstrukcji szkieletowych pozwala na zaprojektowanie ścian o dowolnej geometrii. Sprawdzone w praktyce, różne rodzaje połączeń naroży ścian oraz rozwiązania konstrukcyjne oczepów, belek podoczepowych zostały zawarte w module, który automatyczne buduje ściany o określonej wysokości z podziałem do transportu.

Pamir pomaga szybko przeanalizować wytrzymałość nadproży nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi. Reakcje z belek lub wiązarów, z każdej kombinacji obciążeń, przekazwane są automatycznie na nadproża i analizowany jest stan graniczny nośności, użytkowania i docisk nadproża do słupków, które stanową podporę.

Automatyzacja sposobu projektowania otworów okiennych oraz drzwiowych oszczędza czas konstruktora projektującego panel. Użytkownik ma do wyboru trzy typy otworów okiennych lub drzwiowych:
otwór prosty, z nadprożem pod oczepem oraz z nadprożem nad otworem. Każde z tych rozwiązań może zostać zmodyfikowane np. poprzez : zmianę ilości słupków wewnątrz otworu oraz ilości warstw
nadproża.

Podział na piętra i stropy ułatwia projektowanie złożonych konstrukcji szkieletowych oraz porządkuje dokumentację montażową ze względu na poziomy. Konstruktor ma możliwość zarządzania
przekazywaniem obciążeń pomiędzy poziomami oraz zmiany widoków poszczególnych pięter.

Użytkownik programu Pamir może dodawać różnego rodzaju wzmocnienia w konstrukcji ściany szkieletowej. Mogą to być: stężenia ukośne, przewiązki, belka podoczepowa itp. Kazdy z tych elementów
ma wpływ na dokumentację produkcyjną np. listę cięć, powodując dodanie odpowiednich redukcji w elementach. Lista cięć może zostać wysłana na piłę w pliku CNC.

Moduł wyceny automatycznie podsumowuje koszty materiałów, produkcji paneli oraz zlicza powierzchnię ścian, otworów okiennych i drzwiowych.