Oprogramowanie Pamir jest stworzone, tak aby sprostać wymaganiom producenta więźby oraz profesjonalnie i szybko wykonać usługę wytworzenia i dostarczenia konstrukcji dachu do klienta. Pamir pozwala na podstawie rysunków architektonicznych wprowadzić dowolną geometrię dachu. Na podstawie wprowadzonej geometrii tworzony jest dokładny zwymiarowany rzut budynku wraz z połaciami dachowymi. Następnym krokiem w projektowaniu dachu jest dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i układów wiązarów dachowych. Wysoki stopień automatyzacji procesu tworzenia konstrukcji wiązarowych pozwala na szybkie i dokładne zaprojektowanie poszczególnych fragmentów dachu takich jak np.: naroża dachu kopertowego, kosze, otwory na kominy lub wyłazy, lukarny itp. Istnieje oczywiście możliwość ręcznego doboru geometrii wiązarów oraz wypełnienia nimi przestrzeni pod powierzchnią dachu. Automat segreguje poszczególne elementy tworząc listę z podziałem na spełniane funkcje: wiązary główne, koszowe, krawężnice, belki itp.

Po tak zdefiniowanym zadaniu użytkownik może przystąpić do analizy poszczególnych wiązarów. Korzystając z paska właściwości można modyfikować wiele parametrów np.: rozmiar tarcicy, rozstaw stężeń, obciążenia itp. Ponadto projektant dysponuje belkami z drewna litego, klejonego, słupami i belkami stalowymi oraz wieloma innymi elementami potrzebnymi do stworzenia poprawnej struktury dachu.

Obciążenia dachu zadane w początkowej fazie projektowania są zbierane z odpowiednich pasm na poszczególne wiązary dachowe i stanowią podstawę do dalszych obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz wszelkiego rodzaju połączeń. Utworzona zostaje kombinatoryka obciążeń z : ciężarem konstrukcji, śniegiem, wiatrem, obciążeniami użytkowymi, tak aby do dalszej analizy płytek uzyskać wariant najbardziej niekorzystny dla elementów konstrukcji. Oczywiście projektant może obciążyć konstrukcję w dowolny sposób zgodny z faktycznym stanem pracy konstrukcji dodając np. obciążenie punktowe czy obciążenie od paneli fotowoltaicznych.

Tak zdefiniowany wiązar należy poddać obliczeniom wytrzymałościowym wg zadanych obciążeń. Oparty na zawansowanym modelu statycznym program Pamir przelicza tarcicę zgodnie z obowiązującym pakietem norm Eurokod z załącznikiem polskim (używając przekroje, które użytkownik definiuje w odpowiedniej bibliotece). Po analizie wytrzymałościowej tarcicy program optymalizuje konstrukcję przyjmując odpowiednie przekroje pasa górnego, dolnego oraz krzyżulców. Jednocześnie dostępne są wszelkie wykresy sił wewnętrznych powstałe w prętach wiązara oraz tworzona jest dokumentacja obliczeniowa, która pozwala na weryfikację obliczeń przez projektanta.

Po obliczeniu i optymalizacji zużycia tarcicy można przystąpić do projektowania połączeń. Program dostosowany jest do obliczeń łączników takich jak płytka kolczasta, płytka perforowana, czy umożliwiająca montaż na budowie nakładka drewniana oraz płytka połówkowa. Projektant wybiera odpowiedni typ łącznika w węzłach i na podstawie wykonanej poprzednio analizy sił wewnętrznych oblicza połączenia węzłów. W zależności od sił przekrojowych Pamir automatycznie dobiera odpowiednie łączniki w węzłąch oraz tworzy dokumentację obliczeniową oraz produkcyjną.

Aby koncepcja  projektanta mogła być właściwie przeniesiona w rzeczywistość musi być zachowany ścisły związek projektu z produkcją oraz programu z maszynami. Dlatego program generuje odpowiednią dokumentację warsztatową, czyli „instrukcję” wykonania elementów w wytwórni i dokumentację potrzebną przy docinaniu desek, wprasowniu łączników oraz do dokładnego zliczenia kosztów więźby.
Dokumentacja na stanowisko technologiczne piły, czyli tzw. „lista cięć” cięć to zestawienie tarcicy i wyspecyfikowanie kątów, pod jakimi mają być ucięte końce, tak aby z poszczególnych elementów złożyć wiązar. Pamir generując listę cięć podaje wymiary każdego kawałka tarcicy użytej do produkcji dachu oznaczając każdy pręt osobnym symbolem. Takie podejście pozwala w krótkim czasie przygotować i odpowiednio dociąć wszystkie odcinki użyte do wykonania dachu. Należy dodać, że cała lista cięć może być przesłana bezpośrednio z komputera do urządzenia sterującego piły.

Elementem zamykającym proces projektowania więźby dachowej jest wykonanie kompletnej wyceny danego zlecenia. Tutaj również oprogramowanie pomaga producentowi poznać dokładny koszt produkcji dachu. Uzytkownik zakłada na początku takie parametry jak: cenę tarcicy, łączników, robocizny, kosztów transportu, kosztów montażu, marżę i wiele innych tak, aby klient otrzymał precyzyjną cenę za dany produkt.

Pamir umożliwia wykonanie wielu wydruków dotyczączych produkcji, jej organizacji oraz wyników obliczeń. Wydruki mogą być wykonane w różnych językach. Bardzo przydatna jest możliwość eksportu rysunku rzutu oraz wiązarów do formatu DWG, DXF oraz modelu konstrukcji do IFC. Formaty te mogą być również importowane co ułatwia współpracę z biurami projektowymi.