Prefabrykacja konstrukcji drewnianych

Ciesielstwo przemysłowe

Proces ewolucji, jaki zachodzi w budownictwie polega na redukowaniu zakres operacji wykonywanych na placu budowy. Dokonuje się to poprzez stosowanie komponentów przygotowanych  w sposób  przemysłowy. W wyniku tej ewolucji niemal całkowicie zanikło np. wykonywanie na placu budowy pustaków czy zalewanie fundamentów wykonywanym na budowie betonem.

Taka sama ewolucja  zachodzi również w dziedzinie konstrukcji dachowych z litego drewna. Do ich wytwarzania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych elementów budynków, używa się specjalistycznych maszyn i zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Aby umożliwić fabryczne wykonywanie konstrukcji drewnianych stosowane są dwie podstawowe technologie;
1) Obróbka elementów na komputerowo sterowanych centrach ciesielskich
2) System łączenia tarcicy przez obustronne wprasowywanie w węzły płytki kolczastej

W krajach Europy Zachodniej i Północnej, wciąż powszechne w Polsce wykonywanie więźby ręcznie na placu budowy praktycznie przeszło już do historii.

Zalety przemysłowej produkcji

Oszczędność czasu i pieniędzy, Jakość, Gwarancja,

Wykonywane konstrukcji drewnianej w fabryce ma cały szereg zalet:
1. Dostawcy stosują wysokiej jakości materiał. Fabryki kontraktują tarcicę od stałych sprawdzonych dostawców a używany surowiec podlega kontroli i certyfikacji.
2. Produkcja maszynowa jest bardzo wydajna, obniża koszt robocizny, pomaga rozwiązać niedobór rąk do pracy w budownictwie.
3. Wytwarzanie na specjalistycznych maszynach gwarantuje dokładność wymiarów a co za tym idzie równe połacie dachowe.
4. Dostawcy stosują wysokiej jakości materiał. Fabryki kontraktują tarcicę od stałych sprawdzonych dostawców a używany surowiec podlega kontroli i certyfikacji.
5. Konstrukcja ma zaprojektowane i obliczone wszystkie węzły. Realizacji nie pozostawia się uznaniu bardziej lub mniej doświadczonego cieśli.
6. Czas montażu na budowie konstrukcji dachowej jest bardzo ograniczony (dom mieszkalny to 1-2 dni, duży obiekt np. rolniczy 2-4 dni).