MiTek dostarcza producentom prefabrykowanych konstrukcji specjalistyczne oprogramowanie - program "PAMIR”. Jest on bardzo zaawansowanym programem obliczeniowym, który pozwala na:
1. Wygenerowanie kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych dachu, stropu oraz ścian szkieletowych.
2. Zaprojektowanie i dokonanie analizy wytrzymałościowej odpowiednich elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek oraz ścian szkieletowych).
3. Wydruk dokumentacji obliczeniowej, produkcyjnej oraz eksport plików maszynowych.

 

Pamir-01