Zakłady wykonujące konstrukcje dachowe w technologii MiTek

=> Wykaz autoryzowanych zakładów 

Biuro firmy

MiTek Industries Polska Sp. z o.o.

ul. Poznańska 29K 59-220 Legnica

tel. 076-8628988 fax 076-8628921 e-mail:  kontakt@dachymitek.pl

    

Dane firmy

NIP: 691-21-50-896 NIP EU: PL6912150896 REGON:390851856

Numer KRS 0000089401. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS,

Kapitał zakładowy: 300.000 PLN