Podstawową zaletą belek „posi-joists” jest łatwość umieszczenia wszelkiego typu instalacji. Mogą mieć one znaczne przekroje. Nie jest potrzebne wycinanie otworów. Instalacje można poprowadzić tuż przy podporze. Tego typu stropy bardzo ułatwiają prowadzenie systemów rekuperacji. Ważne jest również to, że w trakcie użytkowania domu jest łatwy dostęp rewizyjny do instalacji. Mogą ulec one uszkodzenia lub wymagać wymiany

Zastosowania-01
 
Zastosowania-02
     
Zastosowania-03
 
Zastosowania-04

Inną ważną zaletą belek jest możliwość osiągnięcia większych rozpiętości stropu niż dają to popularne stropy żelbetowe. Pozwala to uzyskać np. duży salon na parterze, nad którym znajdować się będą pokoje. Przy większych pomieszczeniach (np. 10m x 10m) łatwo można wpuścić podciąg w strukturę stropu z belek „posi-joists”

Zastosowania-05

Dzięki zastosowaniu belki posi-joists jako pasa dolnego otrzymano duże salon na parterze