MiTek dostarcza biurom/osobom prowadzącym działalność usługową w zakresie projektowania oprogramowanie pozwalające zaprojektować dowolną konstrukcję z wiązarów łączonych płytkami kolczastymi.
Program ten występuje w 2 wersjach;
1. "TrussCon Projekt 2D”
2. "RoofCon Projekt 3D”  
Oprogramowanie pozwala na zaprojektowanie wiązarów o dowolnej geometrii oraz eksport rysunków do formatu DXF wraz z łącznikami oraz liniami wymiarowymi. Wszystkie elementy wiązarów są obliczane zgodnie z Eurokodem-5 lub normą PN-B-03150/Az2.

 

Software-01