Szwedzka firma RANDEK, której Mitek Industries Polska jest przedstawicielem w kraju, oferuje stale używane pojedyncze maszyny jak i całe linie technologiczne. Sprzęt ten jest w głównej mierze przyjęty w rozliczeniu za dostarczane nowe urządzenia. Maszyny używane po sprawdzeniu i przeglądu są oferowane do sprzedaży. 
Zobacz–aktualną listę oferowanych używanych maszyn
Z uwagi na to, że sprzęt jest na bieżąco sprzedawany – w razie zainteresowania prosimy o kontakt.  Tel. 76-8628988  mitek@mitek.pl 

 Przykłady oferowanego używanego sprzętu (zdjęcia z oferty XII2012)

Maszyny używane-01
 
Maszyny używane-02
Kompletne stanowiska do prasowania wiązarów 
  Używane piły  
Maszyny używane-03
 
Maszyny używane-04
Zestawy stolików do pras wiązarowych
  Prasy do łączenia płytkami na długość
Maszyny używane-05
 
Maszyny używane-06
 Stoły robocze do ścian szkieletowych  
  Kompletne  linie technologiczne (z zamkniętych fabryk)