Wymogi techniczne odnośnie płytek kolczastych są określane w normie PN-EN 14545:2011 – „Konstrukcje drewniane - Łączniki typu wkładek i pierścieni – Wymagania”.  Jest to norma zharmonizowana z dyrektywą unijną 89/106/EEC. Ta regulacja prawna określa wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych, a wśród nich płytek kolczastych. Norma Europejska wyznacza również  procedury oceny zgodności wraz z wymaganiami związanymi z oznakowaniem tych wyrobów.
Dane techniczne płytki kolczaste nie określa jeden parametr lecz cały zespół danych, a mianowicie:

  1. Deklarowana grubość płytki i
  2. Deklarowane wymiary płytki (w mm).
  3. Nośność charakterystyczna zakotwienia płytki – łącznie z odpowiednią gęstością charakterystyczną drewna lub klasą wytrzymałości drewna.
  4. Nośność charakterystyczna płytki na rozciąganie.
  5. Nośność charakterystyczna płytki na ściskanie.
  6. Nośność charakterystyczna płytki na ścinanie.
  7. Moduł poślizgu płytki (odniesiony do jednostki powierzchni efektywnej łącznie z odpowiednią gęstością średnią drewna).

Zobacz deklaracje zgodności płytek kolczastych Mitek Industries

Certyfikaty-01
 
Certyfikaty-02

Oprogramowanie dokonuje bardzo dokładnej analizy płytek kolczastych w każdym węźle wiązara

Przy obliczaniach wytrzymałościowych konstrukcji i doborze płytek w węzłach, zgodnie z obowiązującymi normami konstrukcyjnymi brane są do wyliczeń wszystkie parametry łączników. Poza tym w projekcie wiązarów istotną rolę mają same wymiary płytki, które wpływają na  wielu warunków, jakie muszą zostać sprawdzone. Są to m.inn.: minimalne  odległości od krawędzi na podporze, zachodzenie płytki na łączone pasy, sprawdzanie rozwarstwienia drewna itd. 
W nowych europejskich normach do projektowania konstrukcji drewnianych (Eurokod 5), dobór płytki determinuje model statyczny gdyż jest to tzw. „model podążający za płytką”.
Stąd też zamiana przewidzianej w projekcie płytki kolczastej na płytkę innego rodzaju wymaga dokonania ponownych obliczeń wytrzymałościowych (wykonania nowego projektu). Więcej na ten temat – „Informacja na temat zamiany płytek w projekcie”

Oznaczenia płytek
Zgodnie z normą dotyczącą płytek kolczastych producent powinien je oznakować własnym znakiem identyfikacyjnym. Wszystkie łączniki Mitek posiadają łatwy do weryfikacji wytłoczony symbol j.n.

Certyfikaty-03